• Twitter
  • Facebook
  • Delicious
  • Digg
  • Stumbleupon
  • Reddit
Tháng Mười 27, 2015 8:36 chiều

Mẹo làm toán thú vị của người Nhật

Clip dạy cách nhân số có 2 chữ số không cần đặt phép tính rất thú vị, khiến nhiều người tỏ ra thích thú.

    Play
  • N.Thảo (st)